Frimärke

Frimärke utgivet för Thorsten Rundenchöld
svenska skolans fader