Detta har hänt

När Kållandsö fick en ny bro mot fastlandet för gående
Färdigställd sept. 2017