Gamla anor

Smedegården

Under Karl XII:s tid med alla krig förfall Läckö Slott  och pengar saknades. Arbetare och tjänstefolk fick svara för underhåll, varje arbetare fick då bostäder med mantal satt jord
i gengäld fick de arbeta ett antal dagar på Läckö.

Husesynsprotokoll från 1770 upptar fyra tjänstebostäder med mantal satt jord Glasmästarebostället Vallen, Smedbostället Smedegården, Snickarbostället Hulan samt kamrerbostället Ekebo Lars Nilsgård.

Det har beskrivits att dessa boningshus var sparrestugor utan innertak och loft. Taksparrarna lades tätt och klädes med sågbräder. På bräderna lades näver och allra överst skurna jordtorvor. Husets stomme bestod av bilat timmer som var nockat på utkant till en höjd av 1,5 meter.

Modell av en sparrestuga finns att se på Kållandsö Hembygdsgård
Man kan förutsätta att det första huset på Smedegården var ett sådant.

Familjer som har varit matalskrivna på Smedegården

1694-04-01 vigdes Bengt Larsson med Marit Jonsdotter de är bosatta på Smedegården
 Bengt blev änkling gifter om sig år 1700-03-04 med Ingrid Jonsdotter från Karleby.

1760 kommer Slottssmeden Nils Åman gift med Chatarina Svensdotter till Smedegården de får fyra barn Maria 1762-01-026,Anders 1768-03-06,Lisa 1779-11-08,samt Lars 1782-10-03.

1804 bor en annan Slottssmed Jonas Lundberg gm. Lisa född Åman de har två barn Anna-Greta 1804-09-12, Mari Catharina 1807-03-26.

1816 Johannes Jonsson gm. Maria Carlsdotter och blir hälftenägare i Smedegården med barn Maja-lisa 1818-11-03, Carl-Johan 1823-02-03, Stina 1820-11-03.

1825 – 1863 bor Lars Andersson gm. Maj Andersdotter.1860 avlider Lars och Maj lever till 1863. De fick följande barn Sven 1825-09-01, Johannes 1828-02-06 samt Maja Catharina 1829-10-03.

1850 Sven Larsson gm. ”Bolla” Christina Larsdotter, barn Maria Matilda 1851-08-09.

1889 Sven-Johan Brink f.1873  d.1932 gm. Anna-Greta Johansdotter f.1870 d.1917

Barn:

Nathalia        f.1870  d.1925 född i Hästänga Sunnersberg
Ragnhild       f.1872  d. 1938 född i Hästänga Sunnersberg
Carl               f.1874  d. 1960 född i L:a Klackered Kållandsö
Anna             f.1880  d. 1961 född i L:a Klackered Kållandsö
Johannes       f.1889  d.1968 född i Smedegården Kållandsö

1921 övertar Johannes Brink och Ingeborg Brink Smedegården

1968 Övertar Martin o Hans  efter sin far
1992 Blir Hans Brink ensamägare till Smedegården 

foto i början på 2000-talet